Giochi in cucina

Ceresia amara                                    Genua, october, a.d. ignotus
Cucuzza de la natura                         Genua, october, a.d. ignotus
De li rovi sacra mistura                     Genua, augustus, a.d. ignotus
Marmelada de limum                         Genua, augustus, a.d. ignotus
Regia mistura de narang                   Genua, ianuarius, a.d. ignotus
Suavis conserva de castanea              Genua, september, a.d. ignotus
Suavis nectar de ceresia amara         Genua, iunius, a.d. ignotus
Succus odorosus de meledori viridi     Genua, november, a.d. ignotus