Gattafìn
 
   A l’è fadiga, u l’è travàggiu,
ho scavòu préie in da Gatta,
me sun mangiòu in pò de furmàggiu
ma g’hò ancua na fame matta.
   Òuva còggiu in pò dé prebugiùn
pé purtàlu a cà da mé mugé
e so che a faià in bèllu pastùn
mettèndughe drèntu anche e géie.
   Poi a g’azùnze in pò de tuttu
che pé fàli u l’è in bèlu casìn:
őiu, furmàggiu, ninte prusciùttu:
tűtti nuatri i ciamémmu gatafin.
   E mangiàli a l’è ‘na festa
che i sun ricchi de savù
e a nu l’è miga ‘na menèstra:
i sun in miràculu du Segnù.
  
Fontona, settembre 2022